JUNO Manuál

Kapitola 2.
Základní ovládání

Obsah

Rozdělení okna

Po spuštění Juna se objeví hlavní okno aplikace. Je rozděleno na několik částí.

Hlavní okno aplikace

V horní části jsou plovoucí nástrojové lišty. Vlevo pak záložky s manažery. U dolního okraje je status řádek. Zbytek okna zabírá pracovní oblast do které se otevírají editované soubory. V dolní části se pak během práce otevře i okno s výstupy některých funkcí.

Velikost části okna s manažery a s výstupy lze ovlivnit tažením dělící čáry. Poklepáním na tuto dělící čáru lze příslušnou oblast zminimalizovat k okraji okna. V kontextovém menu těchto oblastí je také volba Hide, která oblast uzavře. Pokud je vyvolána funkce, která spolupracuje s jednou či druhou oblastí, pak si ji automaticky otevře.

Nástrojové lišty

Mezi nástrojové lišty patří menu. Dále pak standardní nástrojové lišty, které obsahují tlačítka pro rychlý přístup k některým akcím. Poslední lištou je lišta komponent (kusy kódu pro rychlé vložení do editovaného souboru).

Menu

Menu