JUNO Manuál

Kapitola 5.
Spuštění a ladění aplikace

Narozdíl od preview, které slouží k rychlému náhledu právě editované stránky, pak spouštění slouží k vyzkoušení celé aplikace. Spouštět aplikaci lze buď s využitím webserveru nebo bez něj. Pro ladění je třeba mít nainstalováno Dbg.

Obsah

Spuštění skriptu
Spuštění projektu
Omezení spuštěných skriptů
Spuštění bez Dbg

Spuštění skriptu

Při editaci skriptu je dostupná funkce Run a to buď jako ikonka Run nebo přes klávesovou zkratku F9. Před spuštěním se skript uloží. Ke spuštění samotného skriptu je třeba pouze lokální PHP a Dbg, nepoužívá se webserver.

V editoru se otevře spuštěný skript a symbol pro aktuální pozici výpočtu se umístí na první řádku kódu.

Aktuální pozice výpočtu zobrazená v editoru

Je přerušen výpočet a čeká se na volbu jak dál pokračovat.

Dále můžete do kódu umístit Breakpointy Set Breakpoint F5 na kterých bude výpočet vždy přerušen.

Během ladění se v dolní části okna otevře záložka Debug, uvnitř které jsou další záložky.

Output
Záložka Output
Zde se nachází aktuální výstup skriptu, který je postupně doplňován.

Errors
Záložka Errors
Zde se vypisují chybová hlášení přicházející od PHP. Jsou rozděleny do tří úrovní

Double-clickem na chybu se otevře soubor na řádce z chybou.

Stack
Záložka Stack
Seznam funkcí, do kterých je zanořena aktuální pozice.

Local
Záložka Local
Lokální proměnné, jejich typ a hodnota. Jedná se o všechny lokálně použité proměnné, tedy i globální proměnné zpřístupněné pomocí klíčového slova global. Pokud je hodnota strukturovaná (class a array), pak je u jejího jména symbol +, stisk na symbol rozbalí seznam všech jejích prvků.

Zobrazení hodnoty proměnné ze zdrojového textu Během přerušení běhu lze si nechat zobrazit hodnotu proměnné také tak, že se kurzor myši zastavíte nad jejím identifikátorem v editoru. Po chvíli se zobrazí políčko s její hodnotou. Tato funkce funguje nad lokálními a globálními proměnými.

Po doběhnutí skriptu se výsledek zobrazí na první záložce Browser v okně prohlížeče. Na rozdíl od Preview je zde možno pokračovat na další stránky pomocí odkazů, odeslání formuláře a podobně. Při pokračování jsou podporovány i PHP session, tedy lze ladit kompletně aplikaci

Spuštění projektu

Spuštění projektu je podobné jako spuštění skriptu. Je dostupné, pouze pokud je otevřen projekt, který má definovaný aktuální Deployment a Start Page. Start Page se vybírá funkcí Set as Start Page z kontextového menu nad vybraným souborem v Projekt manageru. Může jím být skript i statická stránka. Před vlastním spuštěním je třeba aktualizovat soubory na serveru ručně pomocí akce Deploy.

Při spuštění projektu se otevře ladění souboru označeného jako Start Page. Soubor se v editoru pouze pro čtení, ve tvaru jak je skutečně umístěn na serveru (např. s doplněnými Juno proměnnými). Další ladění probíhá stejně jako v případě spuštění samotného skriptu.

Omezení spuštěných skriptů

Protože Dbg v současnosti nepodporuje posílání POST proměnných, tak proměnné POST jsou převedeny na GET a pak je požadavek odeslán.

Ladit lze pouze skripty, na které je odkaz bez explicitního uvedené protokolu (tedy bez uvození http:).

Vzdálené soubory lze načíst pouze během probíhajícího ladění, pokud je tedy uzavřen, tak už např. kliknutím na chybu na záložce Errors se neprovede jeho otevření.

Z důvodů rychlosti se již otevřené vzdálené soubory znovu nenačítají, dokud nejsou ručně zavřeny.

Spuštění bez Dbg

Puštění samotného skriptu je dostupné pouze pokud je nainstalován na lokálním počítači Dbg, bez ohledu na nastavení na záložce PHP.

Pokud v nastavení nepovolíte používání Dbg, pak spouštění projektů probíhá bez krokování a aktualizuje se pouze první záložka Browser.