JUNO Manuál

Kapitola 1.
Instalace

Vlastní program Juno pro svůj běh nepotřebuje žádnou instalaci, stačí pouze rozbalit distribuční zip soubor a spustit. Protože však spolupracuje s dalšími programy na vašem počítači je třeba jej nastavit pro správnou komunikaci.

Obsah

Základní distribuce JUNO
Instalace nápovědy
Nastavení spolupráce s PHP
Nastavení debuggeru Dbg

Základní distribuce Juna

V adresáři do kterého rozpakujete distribuční zip budou následující soubory:

Během práce vznikají v adresáři s Junem další soubory:

Tyto soubory lze smazat. Smazáním konfiguračního souboru přijdete o nastavení a vrátíte se tak k výchozímu nastavení. Smazáním cache souborů dosáhnete toho, že při příštím otevření nápovědy se strom a seznamy vytvoří přímo ze souborů s nápovědou.

Instalace nápovědy

Juno zobrazuje na záložce Help nápovědu k HTML, CSS a PHP. Využívá k tomu originální soubory dostupné na stránkách tvůrců těchto jazyků. Tedy v případě HTML a CSS se jedná o W3C a v případě PHP pak o manuál na stránkách www.PHP.net.

V Juno je třeba nastavit adresář, do kterého jste manuálové stránky nahráli. V dialogu Settings na záložce Help se nastaví zda konkrétní help je k dispozici a jeho umístění. Také zde vidíte přesné url, kde jsou potřebné stránky k dispozici.

Nastavení cest pro instalaci

Při změně cesty k nápovědě ja automaticky smazán cache soubor k nápovědě a při příštím otevření nápovědy je znovu vytvořen přímo ze souborů. Pokud nahrajete novou verzi nápovědy do stejného adresáře, pak je třeba smazat cache soubor ručně a znovu Juno pustit.

Více informací o nápovědě naleznete v kapitole o nápovědě.

Nastavení spolupráce s PHP

Pro zobrazení stránky s kódem PHP potřebuje Juno nainstalované PHP a nastavené některé parametry. Nastavení provedete v dialogu Settings na záložce PHP.

Nastavení PHP

V políčku PHP.EXE path and filename nastavíte kde máte umístěné PHP.EXE, které má Juno pouštět.

V seznamu pod ním pak uvedete proměnné, které budou nastaveny před spuštěním PHP. Pomocí proměnných komunikuje webserver s PHP a vy tak můžete nasimulovat situaci co nejvíce podobnou spuštění PHP z vašeho webserveru. Jaké proměnné to jsou, naleznete v dokumentaci web serveru, případně si vytvořte skript s voláním PHPInfo a spusťte jej přes webserver. V dolní části stránky jsou pak všechny předané proměnné vypsané.

Jedna položka je však třeba pro PHP verze 4.1.x a vyšší a to REDIRECT_STATUS=200 OK. Tato proměnné říká PHP, že bylo zavoláno z web serveru kvůli zpracování PHP skriptu a ne přímo z url a PHP ji kvůli bezpečnosti začalo vyžadovat (přesněji dříve šlo do toho módu přepnou, od verze 4.1.2 jej má jako výchozí).

Zatržení volby Use debugger Dbg znamená, že při spuštění skriptů na webserveru funkcí Run Project (více v kapitole o Spuštění a ladění aplikace) bude použit program Dbg pro ladění běžícího skriptu.

Nastavení debuggeru Dbg

Pro ladění skriptů je třeba nainstalovat Dbg. Instalace se provádí na serveru s PHP a pak na klientovi s Junem.

Instalace serveru na Windows

Instalace serveru na Linuxu

Na obou systémech pak ještě debugger aktivujte přidáním do php.ini následujících hodnot:

[debugger]
debugger.enabled=on

Správnou instalaci si zkontrolujte skriptem:

<?php
phpinfo();
?>
Po jeho spuštění by měl být uveden Dbg v záhlaví pod verzí Zend Engine a pak i ve vlastní sekci.

Instalace klienta

Pro nainstalování klienta je třeba nejdříve spustit instalaci ze souboru DBGsetup-210pl1.msi. Po jeho nainstalování přepište DbgListener.exe souborem z archivu dbg-2.11.zip (nachází se v adresáři \bin\Win32\).

Více informací o Dbg se dozvíte na adrese http://www.nusphere.com/dbg.